Historia

Inspirujemy wszelką działalność na rzecz ludzi starszych

Zobacz więcej

WYDARZENIA

Propagujemy różnorodne formy aktywności intelektualnej, fizycznej, adekwatne do wieku i zainteresowań.

Zobacz więcej

INWENCJA TWORCZA

Aktywizujemy społecznie poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.

Zobacz więcej

ORGANIZACYJNE

Motywujemy do osiągania celów indywidualnych, do radosnego uprawiania hobby i rozwoju zainteresowań.

Zobacz więcej

 

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

- Albert Einsten